Werner Tübke - Meester schilder tussen Oost en West

00:06:04 1026 Museum de Fundatie
Werner Tübke kreeg zijn eerste opdrachten van de DDR in de jaren 50. Toch was hij geen propagandakunstenaar! In 1976 ontving hij de belangrijkste opdracht uit de kunstgeschiedenis van de DDR, het werd een van de grootste schilderijen ter wereld. Nu is hij te zien in de eerste grote overzichtstentoonstelling buiten Duitsland in Museum de Fundatie.


Hoewel Tübke veel opdrachten kreeg van de DDR, maakte hij geen politieke kunst. Door actuele onderwerpen te vertalen naar tijdloze allegorieën, geschilderd in een renaissancistische of maniëristische stijl, tilde hij zijn kunst boven de politieke situatie uit. Ook na de val van de Muur in 1989 staat zodoende zijn virtuoze, theatrale en eigenzinnige oeuvre nog recht overeind.

Werner Tübke

Werner Tübke werd eind jaren 40 opgeleid aan de Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Om zich aan de beperkende (politieke) visie van deze school te onttrekken, stapte hij begin jaren 50 over op het Caspar-David-Friedrich-Institut in Greifswald en leerde hij behalve de kunstpraktijk ook de kunstgeschiedenis uitgebreid kennen. Samen met Wolfgang Mattheuer en Bernhard Heisig stond Tübke vanaf het midden van de jaren 60 aan de basis van de zogeheten Leipziger Schule, die in hoge mate het gezicht van de kunst in de DDR zou bepalen. Nadat hij in de jaren 60 bekritiseerd werd omdat zijn werk niet beantwoordde aan het socialistisch realisme lukte het hem gaandeweg meer artistieke armslag te creëren. Zijn monumentale panorama in Bad Frankenhausen wordt ook wel de Sixtijnse kapel van het Noorden genoemd. Tübke maakte het tussen 1976 en 1987 in opdracht van de staat.

Meer info