Tracing the Future - Adrien Tirtiaux

00:04:46 765 M van Museum Leuven
De installatie van Adrien Tirtiaux in het stadspark van Leuven doorbreekt letterlijk de grens van het publieke en het private. Zijn mensen bereid hun eigendom openbaar te maken voor het algemene goed?
Adrien Tirtiaux

Adrien Tirtiaux - van oorsprong opgeleid tot architect, heeft een interesse voor gebouwen, plaatsen en het gebruik daarvan.

Meer over de kunstenaar

Is Thomas More’s Utopia nog een inspiratiebron voor kunstenaars vandaag? Kunstenparcours 'Tracing the Future' belicht deze vraag door films en installaties van vijf hedendaagse kunstenaars samen te brengen. Deze kunstwerken kijken kritisch naar de ecologische, politieke en sociale impact van hedendaagse utopieën. De installatie van Adrien Tirtiaux in het stadspark van Leuven doorbreekt letterlijk de grens van het publieke en het private. Het daagt je uit om stil te staan bij de vraag tot hoeverre je bereid bent je eigendom openbaar te maken voor het algemene goed. Neigen we zo meer naar een utopische samenleving, waar bezit gelijk verdeeld wordt en iedereen de ultieme vrijheid kent, of heeft het net een averechts effect? 

Boven de muur 
Betekent een utopische samenleving dat we het publieke moeten vermengen met onze individuele noden? Is het haalbaar om persoonlijke verlangens te rijmen met collectieve wensen? Adrien Tirtaux maakt met Boven De Muur een installatie die enkele interessante vragen oproept. Uitzonderlijk is dat dit bouwwerk het vrij toegankelijke stadspark met enkele privé-tuinen van de Vlamingenstraat in Leuven verbindt. Als toeschouwer word je uitgenodigd het kunstwerk te betreden, en kan je via trappen, bruggen en platformen soms tot in iemands tuin wandelen. Sommige gedeelten zijn aangepast aan de wensen van de bewoners en blijven privé. Je kan Boven de Muur ook bekijken als een sociale sculptuur. Het proces vooraf maakt een erg belangrijk deel uit van dit project en de bewoners van de Vlamingenstraat werden hierbij actief betrokken. 

Tracing the future. Van 30.09.16 t/m 20.11.16 op verschillende locaties in Leuven. 

Video credits

  • Curatoren: Stéphane Symons, Hilde Van Gelder, Eva Wittocx
  • Tentoonstelling georganiseerd in het kader van het stadsfestival 500 jaar Utopia en gerealiseerd door de commissie Actuele Kunst van de KU Leuven en M-Museum Leuven, samen met het Lieven Gevaert Research Centre for Photography, Art and Visual Culture en het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte. 

 

Koop tickets