Re-defining Balance (as a matter of fact)

00:21:53 1003 CBK Rotterdam
Een documentaire over het maakproces van de acht meter hoge fontein, Re-defining Balance van Anne Wenzel voor de Recht-bank in Zwolle.

In zijn schaal is het een unieke sculptuur, zowel in zijn aard, als in het materiaalgebruik van keramiek en beton. Marieke van der Lippe volgt de ontwikkeling ervan gedurende meer dan vier jaar op de voet. Het tot stand komen van een der-gelijk monumentaal beeld vergt van alle betrokken partijen een enorme inzet; niet alleen vakkennis, vooral ook bovenmenselijke inzet, doorzettingsvermogen en immens geduld zijn nodig. De film maakt het gevecht met het materiaal en de overwinning hierop zichtbaar. 

Video credits

Marieke van der Lippe, 2016

Deze film werd mede mogelijk gemaakt met een financiële bijdrage van CBK Rotterdam en de Rechtbank Overijssel.

Meer info