POM’ PO PON PO PON PON POM PON

00:11:58 203 Middelheimmuseum
Film over de tentoonstelling: POM’ PO PON PO PON PON POM PON - Een dwarse formatie van sculpturen

Stuk voor stuk gaat het om werken die een dwarse visie op de kunst en het leven vertolken. Het zijn soms verwrongen vertalingen van de werkelijkheid, gezien door de ogen van de kunstenaar die ze ons in een gemuteerde of poëtische vorm weer serveert. De sculpturen vinden hun oorsprong in verschillende tijdsgewrichten en hebben een zeer eclectische vormtaal. Toch is er ook een gemeenschappelijk kenmerk: het gaat telkens om een artistieke ontwrichting van een verwachtingspatroon, iets dat vaak gepaard gaat met een tegendraads en anarchistisch gevoel voor humor. Ze worden in een formatie gezet die nog het meest op een stoet, een optocht richting uitgang Nachtegalenpark lijkt. Wie voorop loopt ziet de voorkant, wie achterna loopt de B-kant van de werken.

POM’ PO PON PO PON PON POM PON
Een dwarse formatie van sculpturen
Hortiflora - Middelheimmuseum
24 oktober 2015 – 27 maart 2016

Video credits

  • Door: Middelheim Museum 
  • Coördinatie: Greet Stappaerts 
  • Interviews: Mario de Munck, Greet Stappaerts 
  • Camera en montage: Mario De Munck 
  • Luchtbeelden: Kopterman 
  • Voice I Am For: Jason Quarles 
  • Muziek: Golden (Little Glass Men/FMA), Marty Got A Plan (Kevin Macleod), Bathing Elephants’ (Tinayre) 
  • Foto’s: René Magritte, Pom’po pom’po pon po pon pon, 1948 © Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel 
  • Foto: J. Geleyns – Ro scan, © Ch. Herscovici c/o SABAM Belgium 2015 Claes Oldenburgs statement I am for… Een tekst die de kunstenaar schreef in 1961 (in de catalogus bij de tentoonstelling Environments, Situations and Spaces in de Martha Jackson Gallery New York, mei – juni 1961) – Reprinted courtesy Claes Oldenburg Piero Manzoni, Socle de Monde, 1961: courtesy, Pedersen & Pedersen en HEART - HerningMuseum of Contemporary Art 
  • Film gemaakt in oktober-november 2015
Meer info