Middle Gate II – Het verhaal van Dimpna Eilanden

M HKA
Het tentoonstellingsproject Middle Gate II – Het verhaal van Dimpna is een samenwerking tussen het M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, en cultuurcentrum de Werft in Geel.
Philippe Van Snick

Philippe Van Snick (Gent, 1946) is een Belgisch beeldend kunstenaar. Hij was in de jaren 60 en 70 actief als een conceptueel en minimalistisch kunstenaar. Hij werkte met diverse materialen zoals film, fotografie, en installaties. Weerkerende thema's zijn de ellips, het dualisme en het decimaal systeem. Vanaf 1979 en vooral in de jaren 80 en 90 zal hij zich in hoge mate wijden aan de abstracte minimalistische schilderkunst.

Meer over de kunstenaar

 

Middle Gate II is het vervolg op de tentoonstelling Middle Gate van Jan Hoet in Geel in 2013. Het concept van de tentoonstelling is nauw verweven met de legende van de heilige Dimpna, de patrones van de bezetenen en geesteszieken, en de beschermheilige tegen epilepsie en krankzinnigheid. De legende van Dimpna is sterk verbonden met de identiteit van de stad Geel, “de barmhartige stede”.

 

Dimpna is doorweven met christelijkheid, van haar geheime doop door haar biechtvader en vertrouweling Gerebernus, tot de zorg voor armen en behoeftigen en het kluizenaarsverblijf waarnaar ze emigreert. Ze gaat daarom ook vergezeld van het Boek. Maar eigenlijk zit de spiritualiteit in een kort, standvastig antwoord: ‘neen’.


In de Europese middeleeuwen staat spiritualiteit voor de geestelijke kant van het leven, tegenover de stoffelijke en zintuiglijke kant. Spiritualiteit vertegenwoordigt “de hemelse lichtsfeer tegenover de duistere wereld van de materie”. Spiritualiteit heeft in de breedste zin te maken met zaken die de geest betreffen. Het woord wordt op vele manieren gebruikt en kan zich verbonden voelen met religie of bovennatuurlijke krachten, maar de nadruk ligt op de persoonlijke, innerlijke ervaring. In een strikte betekenis wordt er het bewustzijn mee aangeduid, het menselijke innerlijk zijn dat zijn oorsprong in een goddelijke of andere transcendentie ziet, of in relatie tot een hogere of eindeloos grotere werkelijkheid. De spiritualiteit is een bijzondere, maar niet noodzakelijk confessioneel begrepen levenshouding van een mens die zich op de transcendente waarheid of hoogste werkelijkheid concentreert.

Kunst kan een focus bieden op essentiële ervaringen en hun zingevingsmogelijkheden, het licht zoals bij Róza El-Hassan en Nazanin Fakoor of kleur zoals bij Alfons Hoppenbrouwers en Philippe Van Snick.


Het werk Eilanden bestaat uit tien sierlijk gevormde organische oppervlakken in de tien kleuren die kenmerkend zijn voor het hele oeuvre van Philippe Van Snick (de hoofd- en secundaire kleuren, de niet-kleuren wit en zwart en de metaalkleuren goud en zilver), aangevuld met drie dag- en nachteilanden in de kleuren blauw en zwart. Het werk symboliseert een dichtgeschoven archipel van duidelijk onderscheiden geografische entiteiten. De museale installatie wordt getoond op de vloer maar lijkt de gehele ruimte in beslag te nemen.

Meer.

Video credits

Middle Gate II – Het verhaal van Dimpna Eilanden - een gesprek met Philippe Van Snick

Een M HKA productie voor ARTTUBE

  • MET DANK AAN Philippe Van Snick, Marijke De Keukeleire, Leen De Backer, Roel Van Nunen
  • COORDINATIE Ghislaine Peeters
  • MUZIEK (cc) Alan Špiljak – Light Blue
  • CAMERA/REGIE/MONTAGE Kurt Augustyns
Meer info