KUNST IS LANG - Klaar van der Lippe en Bart Stuart

Kunst is Lang, het interviewprogramma met Luuk Heezen over hedendaagse kunst in samenwerking met Mister Motley. In deze aflevering Robert Glas Klaar van der Lippe en Bart Stuart (19 september 2018).

 

Klaar van der Lippen en Bart Stuart zetten zich met hun werk sterk af tegen de economische krachten die gentrificatie mogelijk maakt, het proces dat je in met name grote steden ziet: de minder aangeharkte wijken worden opgeknapt, er komt duur vastgoed en de bewoners met lage inkomens moeten plaats maken voor mensen met een flinke portemonnee.

 

Bart en Klaar hebben een Instituut op de voormalige NDSM-werf in Amsterdam-Noord: een actieplek waar projecten worden gestart die door middel van kunst tegenwicht te bieden aan de oprukkende markt. Dat kan zijn door bewoners samen te brengen en inspraak te eisen bij gemeente en projectontwikkelaars - maar het kan ook door een theatervoorstelling waarin de ‘markt’ en de ‘stad’ personages worden die strijden om het bezit van de openbare ruimte. En recentelijk hebben ze een app ontwikkeld die je er dagelijks aan herinnert dat we geen individuen zijn, maar een samenleving van mensen die samen kunnen werken.   

Video credits

  • Luuk Heezen
  • Mister Motley
  • Amsterdam FM

1 series

  • KUNST IS LANG

    Kunst is Lang, het interviewprogramma over hedendaagse kunst in samenwerking met Mister Motley.