Joseph Beuys - Groeten van Euraziaat

00:05:12 M HKA
Joseph Beuys was een van de belangrijkste en meest invloedrijke kunstenaars van de twintigste eeuw, die de reikwijdte van kunst wist uit te breiden tot in de domeinen van politiek, maatschappij en ecologie. Deze tentoonstelling, de eerste grote presentatie van zijn werken in Belgiƫ sinds de jaren tachtig, onderzoekt tegelijk de activiteiten van Beuys in Antwerpen en zijn relevantie voor een nieuwe generatie.


Beuys was in de jaren zestig en zeventig actief in Antwerpen via zijn realtie met de vernieuwende galerie Wide White Space. Naast zijn vele tentoonstellingen maakte hij in 1968 de performance Eurasienstab in samenwerking met Henning Christiansen. Joseph Beuys – Groeten van de Euraziaat ziet Beuys als een kunstenaar die een belangrijke, maar grotendeels vergeten invloed had in België.

De tentoonstelling benadert Beuys ook als een figuur die werkte op een manier die in strijd was met de logica en hegemonie van het modernisme. Vertrekkend vanuit de performance Eurasienstab verkent de tentoonstelling zijn gebruik van het begrip 'Eurazië' als deel van deze anti-modernistische houding, tegen meer rationeel denken, individualisme en het eurocentrische wereldbeeld. Met een visie meer afgestemd op culturele diepte, mystiek en de natuur wilde Beuys de tegenstellingen tussen ‘het Westen’ en ‘het Oosten’ opheffen. Dit anti-modernistische perspectief werd ook weerspiegeld in zijn sociaal en politiek engagement en zijn geloof in discursiviteit, latente energie en directe actie.

Joseph Beuys – Groeten van de Euraziaat brengt meer dan honderdvijftig werken samen. Het is de eerste in een serie monografische tentoonstellingen van het M HKA rond sleutelfiguren van de naoorlogse avant-garde die actief waren in Antwerpen.

Meer info