Het werk van Harmen de Hoop

00:02:56 241 Museum Jan Cunen
Harmen de Hoop (Utrecht, 1959) vervaardigt geen kunst op de traditionele manier, maar doet anonieme ingrepen in de openbare ruimte.
Harmen de Hoop

Beeldend kunstenaar Harmen de Hoop (1959) verandert door zijn interventies en ingrepen in de publieke ruimte de manier waarop wij betekenis en functies toekennen aan die publieke ruimte. Daarbij toont hij spanningen aan tussen het gewenste gebruik van de openbare ruimte en de vaak onverwachte wijze waarop burgers deze zich toe-eigenen.

Meer over de kunstenaar

Deze film is door Harmen de Hoop zelf gemaakt, naar aanleiding van de solotentoonstelling die in 2012 plaatsvond in Museum Jan Cunen. Harmen de Hoop (Utrecht, 1959) vervaardigt geen kunst op de traditionele manier, maar doet anonieme ingrepen in de openbare ruimte. Daarmee wil hij ons confronteren met de ongeschreven regels en gewoonten in onze samenleving. Zelf omschrijft De Hoop zijn werk als opties voor het gebruik van een plek en hij noemt ze ook wel voorstellen voor menselijk gedrag op stedelijke plekken. De Hoop doet kleine, vaak op het eerste gezicht onopvallende ingrepen, die een vervreemdend effect hebben op de argeloze beschouwer. De humor waarmee zijn werk gepaard gaat geeft het alledaagse ‘jeu’. Toch kaart De Hoop serieuze zaken aan: ik wil niet zomaar grappig zijn, het gaat om de absurdheid van het bestaan. 

In de film laat de Hoop zien hoe hij bronzen sculpturen in de openbare ruimte ‘update’ en ‘vrolijk’ maakt door er ballonen, slingers en stickers aan toe te voegen. Met dit updaten geeft De Hoop ook commentaar op de spektakelcultuur, het idee dat kunst niet te moeilijk en zwaar mag zijn, maar juist leuk, vrolijk en makkelijk te begrijpen moet zijn.

 

 

Video credits

  • Een film door Harmen de Hoop
Meer info