Fotografie legt vaak het verstrijken van de tijd, de veranderlijkheid en het ouder worden van mensen en dingen vast, maar foto’s zelf zijn ook bij uitstek vergankelijke objecten.

 

Van 30 maart t/m 12 augustus presenteert het Stedelijk Museum Amsterdam Forever Young?, een tentoonstelling over de relatie tussen fotografie en vergankelijkheid. In vijf zalen worden zowel foto’s getoond die vergankelijkheid in beeld brengen als werken die onderhevig zijn aan verval. Maar ook fotografie die speelt met de suggestie van veroudering en kunstwerken waarin de combinatie van fotografie en andere materialen tot problemen leidt.

Fotografische objecten zijn in het museum voorwerp van bijzondere zorg, vooral waar het kleurenfotografie betreft en kunstwerken waarin fotografie werd gecombineerd met andere beeldende materialen. Ondanks zorgvuldig gecontroleerde bewaaromstandigheden worden met name vroege kleurenfoto’s steeds roder en verouderen de afzonderlijke componenten van mixed media werken soms verschillend ten opzichte van elkaar. Restauratie is slechts beperkt mogelijk, nieuwe digitale montage- en afdruktechnieken kunnen de oudere analoge prints vervangen maar dit alles leidt tot vragen en dilemma’s bij alle betrokkenen.

Aanleiding van deze presentatie is het project ‘Photographs and Preservation. How to Save Photographic Works for the Future?’, onderdeel van het programma Science4Arts, gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) waarbinnen de Universiteit Leiden drie promotieonderzoeken begeleidt.

Video credits

  • Produced by: Mals Media
  • Made by: Freeweel Stories

 

Afbeelding: Berend Strik, Punch Bag 1, 2002. Collectie SMA. Fotocredit: Freewheel Stories

Koop tickets