Energy Flash - De rave-beweging

00:03:44 M HKA
Energy Flash – De rave-beweging is de eerste museumtentoonstelling die het rave-fenomeen behandelt, evenals de sociale en politieke omstandigheden.

De rave-cultuur van de jaren 1980 en 1990 was Europa's laatste grote jongerenbeweging. Tijdens deze periode van radicale sociale en politieke veranderingen migreerde rave in zijn verschillende gedaanten over het continent – vanuit zijn epicentrum in Groot-Brittannië, België en Duitsland. Als beweging belichaamde rave een wens om autonoom te zijn, met een geloof in tolerantie en een experimentele levensstijl, dit alles gecreëerd rond de latente energie van elektronische muziek. Als een op muziek gebaseerde cultuur omarmde men het DIY-idee, inventiviteit en ongebreidelde creativiteit, wat misschien wel leidde tot de meest intense periode uit de geschiedenis wat betreft muzikale diversifiëring. 

Energy Flash – De rave-beweging is de eerste museumtentoonstelling die het rave-fenomeen behandelt, evenals de sociale, politieke, economische en technologische omstandigheden die leidden tot de komst van rave als een alternatieve beweging over heel Europa. De tentoonstelling kijkt naar de ideologieën en de esthetiek van rave, en naar de effecten ervan op de bredere cultuur. Als interdisciplinair project presenteert Energy Flash het werk van beeldend kunstenaars in dialoog met tal van artefacten uit design, literatuur en muziek, naast items uit diverse persoonlijke archieven, tv-documentaires en wetgeving. 

Energy Flash kijkt naar rave als een uitermate gepolitiseerd fenomeen en focust op de thema's ‘autonomie’, ‘burgerlijke vrijheid’, ‘technologie’ en ‘creativiteit’. Door het samenbrengen van divers materiaal probeert de tentoonstelling te betogen dat rave belemmerd werd omdat de beweging een ambigue plaats innam buiten de neoliberale ideologie. Voor velen die zich zowel door de markt als door de staat in de steek gelaten voelden, opende rave een derde soort ruimte die haar eigen logica creëerde, gebaseerd op het collectieve. Deze voorwaarde van autonomie maakt van rave een belangrijke casestudy voor iedereen die zich vandaag alternatieve vormen van infrastructuur voor kunst en cultuur wil verbeelden. 

Bij Energy Flash hoort ook een goedgevuld zomerprogramma van evenementen met kunstenaars en muzikanten. Surf naar www.muhka.be/energyflash voor meer informatie.

Video ter gelegenheid van de expositie 'Energy Flash - De rave-beweging' te zien van 17 juni - 25 september 2016 in M HKA.

Video credits

  • Met dank aan: Nav Haq, Wolfgang Flür, Acid Brass Band, Ampere, Inner Visions a.k.a. Kristian Beyer
  • Eindredactie: Ghislaine Peeters
  • Coördinatie: Giulia Bellinetti
  • Camera & Montage: Mario De Munck
Meer info