De wereld van Pyke Koch - Andreas Koch vertelt

Centraal Museum
Hoe was Pyke Koch als persoon en als grootvader? Zijn kleinzoon, Andreas Koch, deelt bijzondere herinneringen.
Pyke Koch

Pieter Frans Christiaan (Pyke) Koch (1901 - 1991) was een Nederlandse kunstschilder. Samen met Carel Willink wordt hij gezien als de belangrijkste vertegenwoordiger van het magisch realisme, een stroming waarbij op een realistische manier wordt geschilderd, maar voorstellingen worden gemaakt die wel mogelijk, maar niet waarschijnlijk zijn.

Meer over de kunstenaar

Voor deze videoreeks nodigde het Centraal Museum vier sprekers uit om vanuit persoonlijk perspectief te vertellen over Pyke Koch (1901-1991). We kennen het werk van de kunstenaar, maar wat voor persoonlijkheid had Koch eigenlijk? Andreas Koch deelt bijzondere herinneringen aan zijn grootvader.

Deze serie is ontwikkeld voor van de tentoonstelling ‘De wereld van Pyke Koch’, van 18 november 2017 tot en met 18 maart 2018 te zien in het Centraal Museum. Het Centraal Museum wijdt in de winter van 2017-2018 een grootse tentoonstelling aan Pyke Koch. Pyke (Pieter Frans Christiaan). Koch is een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het neo- of magisch realisme in Nederland.

In de tentoonstelling wordt Kochs werk getoond in de context van dat van zijn tijdgenoten – niet alleen van Nederlandse kunstenaars als Carel Willink, Raoul Hynckes en Charley Toorop, maar ook van Georg Grosz, Anton Räderscheidt en Christian Schad, als vertegenwoordigers van de Neue Sachlichkeit in Duitsland. Daarnaast schetsen korte documentaires, samengesteld door Ad van Liempt, tijdsbeelden. Op deze manier beoogt de tentoonstelling een dieper inzicht te geven, zowel in Kochs kunstenaarschap als in de politieke complexiteit van het Interbellum, de periode tussen de beide Wereldoorlogen.

Meer info

1 series

  • De wereld van Pyke Koch

    Voor deze videoreeks nodige het Centraal Museum vier sprekers uit om vanuit persoonlijk perspectief te vertellen over Pyke Koch (1901-1991).