De Vroege Van Gogh

00:03:20 6117 Kröller-Müller Museum
Bekijk hier de video over de tentoonstelling over het vroege werk van Van Gogh. Aan het woord de conservator Jannet de Goede en gastconservator Auke van der Woud.
Vincent van Gogh

Van Gogh wordt tegenwoordig gezien als een van de grote schilders van de 19e eeuw. Tijdens zijn leven kreeg hij echter weinig erkenning. Zijn werk valt onder het postimpressionisme, een kunststroming die het negentiende-eeuwse impressionisme opvolgde.

Meer over de kunstenaar

Vincent van Gogh

Toen Vincent van Gogh besloot kunstenaar te worden, en zichzelf leerde tekenen en schilderen, richtte hij zijn blik op de mensen die hard moesten werken voor hun brood, in schamele werkplaatsen en op boerenakkers in weer en wind. Vincent wilde met zijn afbeeldingen ‘uit het volk voor het volk’ oprecht uitdrukking geven aan zijn mededogen met de minderbedeelden. Of zoals hij het zelf in een brief aan zijn broer Theo formuleerde:

’Ik zeg het nog eens – werk tegen de onverschilligheid in – het volhouden is niet makkelijk – maar wat makkelijk is beteekent ook weinig.’

Tentoonstelling

Gastconservator Auke van der Woud plaatst in deze bijzondere tentoonstelling Vincents motiefkeuze in de context van de late 19de eeuw. De werken worden door Van Gogh zelf becommentarieerd met citaten uit zijn brieven. Daarnaast worden ook foto’s getoond van Henri Berssenbrugge (1873-1959), die net als Van Gogh mensen uit de rafelranden van de samenleving vastlegde.

De tentoonstelling is te zien tot en met 4 april 2017. In de collectiezoeker vind je meer werken van Van Gogh in onze collectie.

De vroege van Gogh
24 september 2016 - 4 april 2017
Kröller-Müller Museum

Video credits

  • Een film van: Matthieu Landweer
  • Met: Jannet de Goede en Auke van der Woud
  • Geluid: Marco Zaaijer

    ©2016, Kröller-Müller Museum
Koop tickets