Onze organisatie

ARTtube was onderdeel van de stichting ARTmatch.

Mission accomplished
Musea hebben zich de afgelopen jaren sterk geprofessionaliseerd in het maken van educatieve videocontent. De nadruk vanuit communicatieafdelingen komt daarbij steeds meer op de eigen kanalen te liggen. Het ondersteunen van een platform buiten de eigen organisatie lijkt niet langer opportuun. De conclusie is dan ook duidelijk: ARTtube was een belangrijke aanjager voor het professionaliseren van video als educatieve overdrachtsvorm voor musea, maar als videoplatform is de rol van ARTtube uitgespeeld: mission accomplished! Het bestuur heeft besloten ARTtube als videoplatform af te ronden per 2019.

Doelstelling van de stichting is het ondersteunen en initiëren van collectieve museale educatieprojecten die afzonderlijke musea helpen om nieuwe doelgroepen aan te boren en het stimuleren en faciliteren van landelijke / internationale samenwerking tussen musea. Dat blijft zij ook na het afronden van ARTtube doen. Onder andere via de muziekcompetitie Art Rocks. Zie voor meer informatie www.artrocks.nl 

Geschiedenis & Missie
In opdracht van stichting ARTmatch heeft journalist Edo Dijksterhuis een artikel geschreven over de lessons learned van ons pioniersplatform. Dit artikel is te lezen via www.boekman.nl 

Bestuur Stichting ARTmatch

Het bestuur van Stichting ARTmatch bestaat uit:
Voorzitter: Maarten Hogenhuis, Partner bij eventbureau Xsaga
Secretaris en waarnemend penningmeester: Marieke van der Kruijs, Projectcoördinator bij SIDN fonds
Penningmeester: vacature
Algemeen Bestuurslid: Catrien Schreuder, Stedelijk Museum Schiedam
Algemeen Bestuurslid: Minke Schat, Director of Panorama Mesdag
Algemeen Bestuurslid: Rianne Schoonderbeek, Conservator Educatie Museum Boijmans Van Beuningen