Michiel Kluiters

1 video's

Michiel Kluiters (Amsterdam, 1971) verbindt met zijn werk architectonische constructies aan de manier waarop mensen kijken. Voor zijn vaak monumentale installaties vormt de bestaande architectuur of omgeving het uitgangspunt, waarna hij die gaat manipuleren.

Bijvoorbeeld door een element uit die omgeving te kopiëren of door de suggestie te wekken dat de betreffende plek nog méér dimensies heeft. Het kunstwerk beïnvloedt daarom de manier waarop je die plek en het moment waarop je er bent ervaart. Het suggereert dingen die er niet zijn of die er juist wel waren maar inmiddels verdwenen zijn.

Zijn werk bestaat onder andere uit wand vullende fotowerken waarop lege interieurs te zien zijn. Om de illusie van ruimte zo groot mogelijk te maken, construeert hij de ruimtes als schaalmodellen om het brandpunt van de camera heen. De ruimte waarin het fotowerk getoond wordt dicteert de afmeting en de compositie van de foto. De bestaande architectuur vormt dus het uitgangspunt voor het fotowerk.

Op de fotografie volgden videowerken, grootschalige architectonische constructies en uiteenlopende kunstprojecten voor in de openbare ruimte.

Hoezeer zijn materiaal- en mediumgebruik en zijn thematieken in het werk in loop van de tijd zijn verbreed, Kluiters’ methode en artistieke focus zijn hetzelfde gebleven. En dat is op een gestuurde, geregisseerde manier de toeschouwer voor even meevoeren in een proces van kijken, denken en ervaren.

1 video's