Adrien Tirtiaux

1 video's

Adrien Tirtiaux - van oorsprong opgeleid tot architect, heeft een interesse voor gebouwen, plaatsen en het gebruik daarvan. Dit is vaak terug te zien in zijn werk en interventies. Tirtiaux eist van zijn toeschouwers om hun gedrag aan te passen, om zijn werk optimaal te zien en beleven.

1 video's

  • Tracing the Future - Adrien Tirtiaux

    De installatie van Adrien Tirtiaux in het stadspark van Leuven doorbreekt letterlijk de grens van het publieke en het private. Zijn mensen bereid hun eigendom openbaar te maken voor het algemene goed?