De status van de kunstenaar is doorheen de geschiedenis een wisselend fenomeen. Zo hadden kunstenaars in de Middeleeuwen een laag maatschappelijk aanzien. Het praktiseren van kunst werd in die tijd als een ambacht beschouwd, waardoor een schilder of beeldhouwer op eenzelfde lijn stond met een bakker of metselaar. Kunstenaars werkten in die tijd voornamelijk in opdracht en signeerden zelden hun werk. Tijdens de Renaissance veranderde het idee rond het kunstenaarschap. Vanaf dan heerst er een groeiende belangstelling voor de filosofie omtrent kunst. Vooraanstaande figuren reisden de wereld rond om hun opvattingen over kunst en cultuur te delen en bij te schaven. Hierdoor is de kunstpraktijk niet langer een ambacht, maar een professie en krijgt de kunstenaar een hogere status toebedeeld.

Ook vandaag hebben kunstenaars een hoog aanzien en genieten zij vaak internationale belangstelling. Hun inspraak is niet langer beperkt tot de kunstwereld, maar strekt zich uit tot de sociale en politieke aspecten in de samenleving. Dankzij de maatschappelijk kritische blik in hun kunstwerken worden zij als ware helden onthaald. Hierdoor kunnen kunstenaars als het ware als de nieuwe vedetten in onze samenleving aanzien worden. In de serie Belangrijke Kunstenaars worden interviews en portretten getoond van vooraanstaande kunstenaars.

Bekijk hier de video’s in de serie Kunstenaars.