Disclaimer

Aansprakelijkheid

ARTtube betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site. Evenwel sluit ARTtube iedere aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van onvolledigheid of onjuistheid van de verstrekte informatie. Eveneens wordt aansprakelijkheid uitgesloten ten aanzien van (de gevolgen van het gebruik van) informatie waartoe u toegang verkrijgt door middel van links op deze website.

Auteursrechten

ARTtube tracht de rechten van makers en uitvoerenden van de op deze site getoonde of vermelde werken te waarborgen. ARTtube heeft voor zover redelijkerwijs mogelijk is, zich ervan vergewist dat met dit tonen of vermelden geen inbreuk wordt gepleegd op rechten van derden. De aard van het materiaal brengt evenwel met zich mee dat in sommige gevallen de identiteit of verblijfplaats van rechthebbenden in redelijkheid niet kan worden achterhaald. Indien enige (rechts)persoon meent rechten te kunnen doen gelden op de content van onderhavige site, gelieve contact opnemen met ARTtube via info@arttube.nl. 

Niets op deze site mag worden gekopieerd of gebruikt, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming van ARTtube, de ARTtube partners en eventuele derde-rechthebbende is verkregen. Een uitzondering op deze regel is het distribueren van de video’s; deze mogen rechtenvrij en gratis worden geëmbed en gedeeld op eigen kanalen, mits er geen misbruik of inbreuk wordt gemaakt op de merknaam ARTtube.

Cookies

ARTtube maakt gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren, zodat we functionaliteiten daarop kunnen aanpassen. Ook gebruiken we cookies van Facebook, Twitter en Google om social media integratie op onze website mogelijk te maken.